Om mig

Om mig

Helena på Compassio

Det finns många anledningar att gå i terapi. Ibland behöver vi hjälp med att komma till rätta med ett specifikt problem, andra gånger för att vi bär på en mer allmän känsla av olust eller av att sitta fast i livet. Skälen och motiven kan se olika ut, men ibland behöver vi hjälp att komma vidare och då kan terapi vara en möjlighet.


Det medmänskliga mötet och samtalet – att bli mött med värme, respekt och empati – kan vara avgörande när livet känns svårt. Idag får jag möjlighet att bidra med det på min egen mottagning, Compassio på Södermalm. Här tar jag emot klienter några dagar i veckan och erbjuder samtalsterapi KBT, coaching och existentiella samtal. När jag inte är på Compassio arbetar jag som samtalsterapeut och kurator inom primärvården. Jag är van att möta människor i kris och sorg, både i min egen verksamhet där de existentiella frågorna är centrala men också på Mind där jag arbetat som volontär på självmordslinjen.


Mitt hjärta och styrka ligger i just det medmänskliga mötet och samtalet och det har på olika sätt präglat mitt arbete genom hela mitt yrkesliv. Min breda och kanske lite spretiga yrkesbakgrund från både privat och offentlig verksamhet (chef, coach, personal- och utbildningsansvarig, lärare och konsult) tror jag är en tillgång i arbetet som samtalsterapeut. Mina kunskaper och erfarenheter, men också mitt engagemang och förståelse för de utmaningar och dilemman människor i olika situationer och faser i livet ställs inför, tänker jag är en god grund att arbeta utifrån.


Varmt välkommen!


Helena Holmstrand

Beteendevetare och KBT-terapeut

Coach (ICF) och organisationskonsult (spec: stress)