Vi samtalar

Samtalsterapi

KBT kognitiv beteendeterapi - Behöver du stöd och behandling för stress, oro, ångest, nedstämdhet eller sorg?


Stress

Kurser och konsulterande samtal - Vad är stress? Hur upptäcker och förebygger vi stress? Ligger ansvaret hos individen eller organisationen?


Coaching

Målinriktade samtal -  i arbetet eller privat. Vad är ditt nästa steg? Vad behöver du för att komma vidare?


Existentiellt perspektiv

Utforskande samtal - Vart är du på väg i livet? Är det åt det håll du själv vill eller du kanske inte riktigt vet?