Coaching

Coaching

målinriktade samtal


Vad är ditt nästa steg? Vad behöver du för att komma vidare?

Om coaching och målinriktade samtal

Vid olika tidpunkter i livet kan det vara svårt att fatta beslut om hur nästa steg skall se ut. Det kan handla om frågeställningar som berör och påverkar vårt arbetsliv eller också funderar vi på det som händer utanför arbetet. För de flesta av oss är privatliv och arbetsliv så nära sammanlänkade att det som händer i arbetet återspeglar sig privat och tvärtom.


Coaching används för att hitta lösningar på problem och göra det som är bra ännu bättre.

Dina frågeställningar kan t ex handla om arbetsrelaterade problem och hur du uppnår mål men också beröra personliga frågeställningar och dilemman på arbetet eller privat:

  • Vill du ha nya perspektiv på dina chefsutmaningar i vardagen och möjlighet att reflektera över ditt ledarskap?
  • Befinner du dig i en stressande eller utmanande situation på arbetet eller privat och behöver ett bollplank?


Den som känner dig bäst är du själv. Men för att du skall komma vidare med dina frågeställningar kan det behövas att någon utomstående hjälper dig att se din situation från en ny synvinkel och vidgar perspektivet. 


Coaching beskrivs av ICF (International Coaching Federation) som ett samarbete mellan klient och coach i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar klienten att maximera sin personliga och professionella potential. Coachen arbetar med utgångspunkten att klienten är expert i hans eller hennes liv och arbete och ställer därför frågor istället för att ge råd. 

På denna grund är det coachens ansvar att:

  • Utforska, förtydliga och hålla samtalet inom ramen för det klienten vill
    uppnå genom aktivt lyssnande och närvaro
  • Uppmuntra klienten till självinsikt genom direkt kommunikation
  • Ställa kraftfulla frågor för att klienten ska få nya insikter och lösningar
  • Skapa goda förutsättningar för att klienten ska ta ansvar och göra framsteg


Helena Holmstrand

Beteendevetare och KBT-terapeut

Coach (ICF) och organisationskonsult (spec: stress)

Coaching

-  privat eller i arbetet


Som coach ställer jag frågor och ger dig feedback som underlättar för dig att komma fram till vad som är rätt för just dig. Jag kommer inte att ge dig råd eller presentera lösningar, men jag är din stödjande partner i processen att fullt ut ta ansvar för din utveckling.


Boka ett kostnadsfritt kortare första samtal. Då känner vi oss för och ser om jag och coaching är något som passar dig.


Varmt välkommen!

HelenaSamtal - 50 minuter, antal efter behov

Arvode - 800 kr per samtal (företag exkl moms) reducerat pris 600 kr för student och pensionär

Plats - på mottagningen alternativt per telefon eller digitalt