Stress

Stress

kurser och konsulterande samtal

Lär dig hantera stress

Kurs


Kursen vänder sig till dig som upplever mycket stress, är självkritisk, oroar dig och/eller har höga krav på dig själv. Genom kursen får du en ökad kunskap om stress, förståelse för vilka faktorer som bidrar till den egna stressen och vägledning i att genomföra de förändringar som krävs för att må bättre.


  • Stress i praktik och teori
  • Tankar, känslor och beteenden kopplat till stress

  • Prestation och (själv)medkänsla
  • Påfrestning och återhämtning
  • Strategier som kan användas vid stress


Lär dig hantera stress

5 träffar hösten 2023 med start i oktober

Kostnad: 2 200 kr eller 500 kr/träff (företag exkl moms)Helena Holmstrand

Beteendevetare och KBT-terapeut

Coach (ICF) och organisationskonsult (spec: stress)

Beteendevetare och organisationskonsult


Jag arbetar med frågor som ledarskap och medarbetarskap, personal- och organisationsutveckling, arbetsmiljö och stress:


Jag hjälper organisationer och enskilda individer att förstå och se de bakomliggande orsakerna till stress, men också att se stress som en möjlighet till en ny inriktning i arbetet genom att:


Föreläsa om stress i teori och praktik

Vad är stress? Hur upptäcker och förebygger vi stress? Hur hanterar vi stressen? Ligger ansvaret hos individen eller organisationen?

Utarbeta handlingsprogram för att förebygga och åtgärda stress på arbetsplatsen. Programmet kan rikta sig både till individer och grupper eller hela organisationer.

Handleda och coacha grupper och enskilda i stresshantering och utveckling.